Förebygga, upptäcka och bromsa Alzheimers

Lokal_posten

Annonser

Dina gener skriver inte ditt öde!

Man kan förebygga eller till och med undvika sjukdomar genom att optimera sin livsstil med bl.a. kost och motion. Idag vet man t.ex. att träning stärker hjärnan som i sin tur modulerar immunförsvaret mot de vanliga folksjukdomarna som Alzheimers och cancer. Om man vet att man är bärande av en viss gen, t.ex. ApoE så har man större chans till att slippa demens senare i livet. Hur? jo, genom en DNA- analys och sedan optimera sin livsstil. Man kan helt enkelt välja bort missödet i god tid.

Pionjärer för genetiska analyser inom Hälsa och Medicin

Vår partner Novogenias rötter går tillbaka till början av 2000-talet. Idag har man ett av de största nätverken i världen.

Novogenia Group är pionjärer för genetiska analyser inom Hälsa och Medicin. I deras nätverk ingår över 3000 läkare och sjukhus i mer än 30 länder. Tillsammans har man utvecklat och tagit fram den största portföljen för genetiska analyser i världen. Ett exempel är att Novogenia genomför 75 % av samtliga DNA-analyser i Europa.

Den genetiska forskningen bakom DNA-analyserna är ständigt pågående. Idag har över 15,000 studier lagt grunden för den höga träffsäkerheten på 99,97% för resultatet i analyserna.

 

Behåll din sköna hjärna intakt

brain_468

Idag fick jag ett mycket intressant nyhetsbrev från Dr Hayman som jag tyckte det var värt att dela med er. Även om vi har hårdare och bättre regelverk här i Sverige, är det ändå extra viktigt att vara medveten om vissa saker speciellt när effekterna påverkar vår hjärnhälsa, det viktigaste vi har.

Att välja mat med hög kvalitet innebär att näring och stöd till din hälsa vilket innebär första och största stegen mot en vital tillvaro. Men visste du att i det moderna samhället är vi ständigt utsatta för en massa farliga kemikalier, även då när maten är ren?

Från mattor och kuddar till matlagningspannor och även hudvård, finns gifter som gömmer sig i de flesta av våra vanliga hushållsartiklar. Många av dessa kemikalier har kopplats till cancer och andra viktiga hälsoproblem, men de får minsann användas fortfarande i produkter som vi litar på och konsumerar.

Fortsätt läsa ”Behåll din sköna hjärna intakt”

MCT- olja i kokos

MCT står för ”medium chain triglyceride” som framställs av kokosfett. Den har blivit uppmärksammat på senare tid p.g.a. dess medicinska effekter i en ketogenic diet för att återställa den kognitiva försämringen vilket ingår i ReCODE ”the Bredesen protocol”.

Idag lyssnade jag på Dr Mary Newport som hjälpte sin man att vända sin Alzheimer när han bara var femtioett. Hon är en läkare, styrelse certifierad inom barn och neonatologi som upptäckte hur kokosolja dramatiskt förbättrade Alzheimers hos hennes man. Hon har bedrivit en mycket omfattande kampanj om det och skrivit två böcker om kokosolja och dess fördelar. Hon har blivit en välkänd expert inom behandling av hjärnan med kokosolja som näring. I hennes senaste bok “The Coconut Oil and Low-Carb Solution for Alzheimer’s, Parkinson’s, and Other Diseases”, förklarar hon hur en Ketogenic Superfood kan omvandla minnesförlust och tämja blodsockret för att minska inflammation. Fortsätt läsa ”MCT- olja i kokos”

Skön nyhet

Idag fyller Wilder Graves Penfield 127 år, har vi alla sett idag på Googles hemsida. Han var en kanadensisk-amerikansk banbrytande neurokirurg som utvecklade vidare metoder och tekniker om hjärnkirurgi. Men hans stolthet var kartläggning av FUNKTIONERNA i olika delar av hjärnan. Hans vetenskapliga bidrag till nervstimulering sträcker sig över en rad olika områden liksom hallucinationer och illusioner. Hans tänkande ägnades mycket om den mentala processen i olika dimensioner såsom den mänskliga själens existens i vetenskapens värld. Fortsätt läsa ”Skön nyhet”

Sköna Minnen, Autofagi

Apple_fasting

En god vän påminde mig häromdagen om Professor Yoshinori Ohsumi på “The Tokyo Institute of Technology” och hans forskning som vann Nobelpriset i medicin 2016.

På 1990-talet var Ohsumi den första som identifierade gener som kontrollerar autofagi och det var först hos jäst. Autofagi betyder ”självätande” och refererar till en process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar vilket är oerhört väsentlig för normal cell homeostas; tillstånd av balans och stabilitet i organismens inre miljö. Ofullkomlig autofagi har kopplats till sjukdomar som sträcker sig från Alzheimers sjukdom till cancer. Till exempel i Alzheimers där beta amyloid inte bryts ner och plack uppstår i hjärnan, beror helt enkelt på saknad eller ofullständigt autofagi. En mycket intressant upptäckt om autofagi är att den triggas av intermittent fastande som bromsar åldrande processen. Detta innebär att vi behåller minnen längre. Även om det inte finns några läkemedel tillgängliga på marknaden än pågår det mycket forskning om autofagi och utveckling av både dess aktiverare och inhibitorer.

Hundra Sköna år

Hundra år av framsteg inom den genetiska forskningen

Vad vi äter – eller för den delen, vad vi inte äter – kan spela en stor roll för vår hälsa. Att det finns ett samband mellan kost och hälsa är sedan länge bevisat.

De senaste hundra åren har det skett flera framsteg inom genetiken. En stor del av denna forskning är grundläggande för den nutrigenoma forskningen. Redan 1902 publicerades en artikel i Lancet i vilken det framhävdes att individer påverkas på olika sätt av samma kost. 1944 bevisade Avery sambandet mellan DNA och ärftlighet. 2003 förklarades den mänskliga arvsmassan vara kartlagd i projektet HUGO. Detta är några av de milstolpar som lagt grunden för en ökad förståelse hur vi ser ut, fungerar och reagerar på olika typer av näringsämnen.

Nutritionell genomik är en forskningsgren som rör genetik och nutrition. Man forskar för att se hur kosten påverkar en individs genutryck och hälsa (nutrigenomik). Men också hur en individs genuppsättning kan sägas påverka risken för att individen ska insjukna i vissa kostrelaterade sjukdomar (nutrigenetik).

Genom denna forskning ökar kunskapen om hur olika kostupplägg kan påverka hälsan och sjukdomar för individer med olika genetiska anlag. Det ger möjlighet att på ett effektivt sätt ge personliga kost- och träningsråd till dig baserat på ditt unika DNA.

Kontakta mig för mer information!

En skön sömn

Sömn är en viktig biologiskt återhämtning process som är nödvändig för vår hjärna och kropp.  Under sömnen laddar hjärnan upp energi och läkningsprocessen startas med hjälp av frisättning av viktiga hormoner för att immunförsvaret aktiveras på sin topp. Sömn är det viktigaste för vår förmåga att tänka, fokusera, analysera, problemlösa och lagra minnen. Och det absolut viktigaste är dess roll för Alzheimer’s patienterna. Här kommer en artikel om sömn från Dr. Pescatore, ”President of the International and American Association of Clinical Nutritionists och bestselling author”:

THE 3 PILLARS OF HEALTHY SLEEP

Ideal SleepBy Dr. Fred Pescatore

Sleeping is as vital to human health as food, water and air. It has been directly connected to weight management, heart health, cognitive health as well as brain detoxification and mitochondrial function. And I think we’ve all had patients that present with a seemingly unbeatable case of insomnia. They’ve tried everything: low dose melatonin, high dose melatonin, teas, going to bed at the same time every night, relaxing music that sounds like the beach, meditation, copious amounts of alcohol and the list goes on. While a number of these strategies work for select patients, I’ve run into many patients that have needed a more complete approach.

When it comes to sleeping habits, everyone has three things in common: they need to set the stage to be able to fall asleep, achieve a deep state of REM sleep and be able to stay asleep. Now whether you are a monophasic sleeper, meaning you have one sleeping session per day or biphasic sleeper, meaning that you have two sleeping sessions per day, those three essential elements of quality, restful sleep have to be present. Polyphasic sleeping habits, meaning 4-6 sleeping sessions per day, are more difficult to execute and takes a tremendous amount of discipline and would rely less on settling in for a long period of sleep (the average amount of time of each sleep session is generally less than 2 hours). Sleep studies on mono vs bi sleepers

The first hurdle in optimizing sleep is setting the stage to be able to actually fall asleep. This is where such staples as lemon balm (Citron Melissa) and GABA come in. Both work at the level of the receptors in the brain in order to support inhibitory neurotransmitter expression.  In a 15 day open-label study in persons with mild to moderate stress and anxiety coupled with sleep disturbances, supplementation of Melissa officinalis (7% Rosmarinic acid and 15% total hydrocinnamic acids) was directly correlated to reductions in anxiety-related insomnia by 42%.1

sleepGABA has been studied slightly differently. In 2006 a clinical trial looked at brain wave activity using GABA vs placebo. After 60 minutes of administration, GABA significantly increases alpha waves and decreases beta waves compared to placebo. This is actually taking place in stage one of the sleep cycle where your brain waves are actively shifting from alpha waves to theta waves.2 Since beta waves, often associated with the stress response and even insomnia, block alpha waves that shift to theta (deep sleep waves) becomes virtually impossible. GABA demonstrating an ability to support alpha waves therefore secures it as a definite inclusion to any sleep protocol when there is a need to support falling asleep.

Melatonin and L-theanine have proven to be supportive for achieving deep, quality sleep. If your biphasic, obviously loading up on melatonin or GABA may not be the best choice during the short ‘siesta’ during the day. Melatonin is an obvious choice for the longer stretches of sleep. One clinical trial looked at applying melatonin to patients that suffered from REM disruption. The results of the study revealed that melatonin was significantly more effective than placebo for these patients. The melatonin group experienced significant increases in deep, REM sleep percentage and also noted a subjective decrease in daytime dysfunction.3 L-Theanine was also studied in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial was conducted involving boys, ages 8-12 years, who had been previously diagnosed with ADHD. The boys who consumed L-theanine obtained significantly higher sleep percentage and sleep efficiency scores compared to those in the placebo group. 4

The final areas you have to look at are circadian rhythm and blood sugar balance. Other aforementioned compounds can all aid with circadian rhythm, however, the standout circadian ingredient would be ashwagandha. When looking at ashwagandha extracts, I typically rely on the Sensoril® 8% withanolide standardized extract.

Dr. Fred Pescatore

The capability of Sensoril® to help enhance sleep has been confirmed in a double-blind, placebo-controlled human clinical trial consisting of 98 subjects. Those individuals taking Sensoril® at the recommended dosage of 250mg daily experienced a 68% reduction in sleeplessness. 5 The mechanism this works on is predominately through balancing cortisol levels, which can in turn support and stabilize blood sugar levels.

There are so many factors involved in sleep habits, from the type of sleep patterns you have to the factors that can prevent a good night’s sleep. However, by providing support for these three key areas (falling asleep, achieving deep, quality sleep and being able to stay asleep) you’ll will go a long way toward helping patients get the sleep they need.

  1. Cases J,et al Med J Nutrition Metab. (2011).
  2. 2006;26(3):201-8.
  3. J Clin Endocrinol Metab.2004 Jan;89(1):128-34.
  4. Altern Med Rev.2011 Dec;16(4):348-54.).

Journal of the American Nutraceutical Association Auddy B, et al. 2008;11(1):50-56. 

Sköna tankar

hippocrates

Right now, it feels better to write in English and I am going to continue in a while, because of the training programme with Dr. Bredesen on the upcoming days in Miami.

I am sitting at the San Francisco Airport and thinking about people who keep asking me about, actually in a daily basis, that they have no problem with consuming sugar, gluten or other inflammation producing foods. And then I open my book, last chapter of “The end of Alzheimer’s” by Dr. Dale Bredesen and read the answers. This is an ongoing event that takes time before the symptoms will affect the individual. The answers are as follow:

  • People who are at risk, because of their ApoE4 status, but who do not have symptoms for now. it will be years before the symptoms appear.
  • People with subjective cognitive impairment.
  • People with early mild cognitive impairment.
  • People with early Alzheimer’s disease. Although we call this “ early Alzheimer’s disease” the underlying pathophysiological process has been present for two decades or so, indicating that this is the course of the underlying process. Nevertheless, we have had many people with early Alzheimer’s disease, and MoCA (Montreal Cognitive Assessment) scores of 20 or higher teens, show clear cognitive improvement.

And I am collecting all the questions before the conference begins in 2 days. Please, send me your thoughts and questions if you have any!