Dina sköna gener

Summit_Genetics_2017

Hittills i år, har jag läst ca 3000 sidor bara om hjärnan för att uppdatera mig om de senaste vetenskapen om hjärnan och dess plasticitet, vilket i mitt tycke är vår tids största fynd. Och nu ska jag vara med och lyssna på de mest begåvade och internationellt kända personligheter inom neurovetenskap på ” Genetics Summit” varje kväll från 21-28 augusti .  Sagt och gjort, så är det när man är en dedikerad forskare och passionerad vill hjälpa sina medmänniskor. Så jobbar vi på HAGAKLINIKEN. Continue reading ”Dina sköna gener”

Annonser

Ät dig till ett SKÖNT sinne

Sambandet mellan kost och mental hälsa har alltid intresserat forskare världen över. Den amerikanska forskare dr. F Curtis Dohan var en av de som först lade märke till sambandet mellan matbristen, som i själva verket var brist på vete, och psykiska störningar under andra världskriget och efterkrigstidens Europa. Han anmärkte en väsentlig minskning av antalet schizofrenipatienter på sjukhus. Även om man inte kunde bevisa sambandet just då, så har man kunnat idag genom långtidsstudier och modern teknik verifiera det skadliga den skadliga effekten av gluten.

Dr. David Perlmutter beskriver ämnet i sin senaste bok ”Grain Brain” detaljerat och baserad på hans fleråriga medicinska erfarenhet samt hundratals vetenskapligt publicerade studier från framstående forskare på anrika forskningsinstitut. Continue reading ”Ät dig till ett SKÖNT sinne”

Sanningen om spannmål

För många av oss är bröd den ultimata bekvämligheten när man pratar om mat. Det finns inte många kulinariska fröjder som är så enkla och goda som en croissant eller färsk vitlöksbröd.

Men det finns fortfarande många frågor kring brödet huruvida det passar in i en hälsosam kost.

Länge har vi hört om bröd som en grundläggande mat och även i många situationer som överlevnadsmat. Men nu hör vi om och om igen att bröd är en stor bidragande orsak till olika hälsotillstånd bl.a. tarm permeabilitet som ligger i grunden för de flesta kroniska sjukdomar. Det är därför jag vill granska ämnet från ett objektivt perspektiv här så att ni kan själva bedöma vad som är falsk och vad som är sanning.

I en nyligen publicerad artikel i British Medical Journal (BMJ) kom experterna fram till en häpnadsväckande slutsats: En glutenfri kost kan öka risken för kranskärlsjukdomar i vuxna utan celiaki. Varför? På grund av minskad konsumtion av gluten?

 

 

Continue reading ”Sanningen om spannmål”

Started my day with the brilliant brains!

Dr. Joseph Pizzorno,

Author of ”The toxin solution: Environmental Toxins and Neurodegenerative Disease

Environmental toxins are a primary driver of disease, and a host of these toxins have been implicated in the development of neurodegenerative disease. Pesticides have repeatedly been identified as risk factors for Parkinson disease (PD), but metals, solvents, PCBs, and other halogenated organic compounds are also implicated in PD, as well as Alzheimer disease and ALS. Continue reading ”Started my day with the brilliant brains!”

Tarmpermeabilitet och hjärndysfunktion

Dagens första föreläsning handlade om läckage i tarmen, det så kallas tarmpermeabilitet ”leaky gut” och hur det påverkar hela kroppen speciellt hjärnan. Återigen har vikten på mat vi äter stått i rampljuset i vetenskapens värld och välrenommerade tidskrifter. Mat vi äter kan orsaka läckage i tarmen som i sin tur ge upphov till autism, dementia, stroke och Alzheimers. Likaså exponering till antibiotika som ökar risken för diabetes typ II med 53 %, har en dansk forskargrupp nyligen publicerat (ref. kommer senare) samt risken för neurodegenerativa sjukdomar ökar i samma takt.

Den sköna hjärnan

Screen Shot 2017-05-26 at 20.00.21

Det är så spännande! Äntligen, om några timmar ska jag lämna Göteborg för att delta i den årliga internationella konferensen anordnat av ”Institute of Functional Medicine” i L.A., USA. Den handlar om mitt favorit ämne, den dynamiska hjärnan och Neuroplasticitet. Konferensen sammanför de bästa kliniker och hjärnforskare på ett och samma ställe. Det handlar om många hjärnrelaterade tillstånd som en gång tyckte vara irreversibla har idag blivit hanterbara. Det kommer att presenteras de senaste vetenskapliga bevisen på hur Neuroplasticitet kan utnyttjas och optimeras för att förebygga och behandla neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, hjärnskada, stroke och kognitiv nedgång, multipel skleros, posttraumatisk stress och psykiska störningar, hjärnskador och så många fler hälsotillstånd. Detta kommer att resultera i kliniskt genomförbara steg som läkare kan ta med patienter som har dessa hälsotillstånd. På konferensen kommer också att diskuteras de faktorer som främjar neurodegenerativa och nuvarande kliniska steg för att hjälpa patienter att undvika, minimera eller mildra deras inverkan.

Vem vet, de blir kanske hitbjudna till Göteborg nästa gång!

Hashimoto och håravfall

Håret är en viktig del av att vara kvinna medan håravfall är ett störande symptom som dyker upp hos kvinnor i samband med Hashimoto.

Här är några tips som kan stoppa håravfallet:

TSH, Free T3, Free T4

Ibland när TSH- nivån ligger i utkanten av det normala gränsvärdet, kan håret fortsätta att falla av och förlora sin glans. Detta beror på att man inte får tillräckligt med sköldkörtel hormoner. Tala med din läkare. Man bör se en förändring inom 4-6 veckor.

Continue reading ”Hashimoto och håravfall”

Paradigmskifte inom Medicin

En banbrytande information som presenterades om sköldkörtelbesvär, Hashimoto, autoimmunitet och andra kroniska hälsotillstånd:

Vid en konferens talade en fantastisk läkare att hon var så trött på att vara läkare för att behöva se hennes patienter försämras och behöver mer och mer mediciner vid varje besök. Hon nästan gav upp mediciner!

Lyckligtvis fann hon funktionell medicin, och nu belönas hon med patienter som faktiskt blir bättre. Nu, kommer hon ihåg  patienterna med sköldkörtel problem som deras lab test var helt normala och ändå var tvungen att behandla dem med standard procedur trots deras ständiga bekymmer. Efter att hon har fått utbilda sig som funktion medicinare är hon mer besviken på nuvarande medicinska modellen . Hon har bestämt sig att påverka sättet och betrakta kroniska sjukdomar. Continue reading ”Paradigmskifte inom Medicin”