Autoimmuna sjukdomar eller livsstilssjukdomar?

immunitet

Jag tycker att dessa sjukdomar verkligen är våra tidssjukdomar som måste tas på allvar. Trots att det finns 80 miljoner människor som lider av autoimmuna sjukdomar endast i USA och 150 miljoner världen över så har vi fortfarande ingen gemensam vårdstrategi att erbjuda patienter. Nu har forskarna även börjat upptäcka förekomsten av autoimmuna mekanismer i cancer, hjärt- kärlsjukdomar, och neurodegenerativa sjukdomar vilket innebär att siffran fortsätter att stiga. Reumatiker hänvisa till reumatologi, psoriasis patienterna till dermatologi, demenssjukdomar till neurologi och för Hashimotos till endokrinavdelning fast alla dessa sjukdomar har en icke fungerande immunförsvar gemensamt.

Vad är autoimmunitet? Fortsätt läsa ”Autoimmuna sjukdomar eller livsstilssjukdomar?”

Ett holistiskt synsätt

WET

Det har aldrig varit så aktuellt som nu att ta hand om sin kropp  med förebyggande syfte. Sju av tio i västvärlden dör av cancer och hjärtkärlsjukdomar medan endast i USA kommer 15 % av befolkningen drabbas av alzheimers. Hälsoundersökningar med förebyggande syfte blir allt vanligare för att förutspå de eventuella risker vi bär på våra gener. Epigenetik blir mer och mer aktuellt. Den kan beskrivas som cellulära minnen som nedärvs stabilt från en cell till en annan. Till skillnad från genetiska tillstånd (som inte ändrar den genetiska koden) är det epigenetiska tillståndet reversibla (omvändbara) och kan påverkas av miljöfaktorer. Det vill säga Epigenetiska förändringar uppkommer genom modifieringar av DNA- strängar.

En sak som ofta upprepas i dessa sammanhang är inflammation som är bakomliggande orsaken till många av våra nutida folksjukdomar. Inflammation får kroppens naturliga immunförsvar blir aktivt som resulterar sekundära skador. Det ständigt aktiva immunförsvaret i sig själv är inte bara i längden skadligt för kroppen utan kan ärvs vidare som cancer, diabetes, schizofreni och kardiovaskulära sjukdomar.

För att förebygga dessa sjukdomar och leva sunt så måste man äta smart. En inflammationsfri diet är det absolut första steg till att undvika onödiga hälsorisker. Det finns mycket information om IFD men jag kommer att skriva mer utförligt snart här på bloggen. Till dess ät sunt, må gott och lyssna på Vivaldis violin sonata: https://www.youtube.com/watch?v=YIOgaqkx6Cs