Våra sköna inneboende

Microbiom

Man ser det överallt att människor lider av dödliga, smärtsamma och förödande kroniska sjukdomar. Det kan kallas för Alzheimers, reumatoid artrit, autoimmunitet, cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, fetma mm.

Poängen är att kroniska sjukdomar oavsett sort är en del av en onödig global epidemi. Men det fantastiska är vetskapen om kroppens ”osynliga organ” – Vår mikrobiom.

Din kropp är hem för mikrobiomet inklusive trillioner av olika mikroorganismer, var och en med olika DNA, var och en utformad för att utföra en viss symbiotisk funktion i ditt fantastiska och unika biologiska maskineri. Tills nyligen hade läkare och forskare världen över förbisett Mikrobiomets roll i vår hälsa, vitalitet och välbefinnande.

I boken ”Rädda Din Hjärna Nu” kommer Du att lära känna dina livsviktiga vänner på ett mycket enkelt sätt för att kunna stödja dem med enkla tips!

 

ÄR DET INTE DAGS ATT BÖRJA ÄLSKA DINA UNDERBARA INNEBOENDE?!

Tarmpermeabilitet och hjärndysfunktion

Dagens första föreläsning handlade om läckage i tarmen, det så kallas tarmpermeabilitet ”leaky gut” och hur det påverkar hela kroppen speciellt hjärnan. Återigen har vikten på mat vi äter stått i rampljuset i vetenskapens värld och välrenommerade tidskrifter. Mat vi äter kan orsaka läckage i tarmen som i sin tur ge upphov till autism, dementia, stroke och Alzheimers. Likaså exponering till antibiotika som ökar risken för diabetes typ II med 53 %, har en dansk forskargrupp nyligen publicerat (ref. kommer senare) samt risken för neurodegenerativa sjukdomar ökar i samma takt.