Sköna Glia

När Albert Einstein dog ville många forskare komma åt hans hjärna för att eventuellt undersöka den på cellnivå. Tanken om 6-mikrometer tjocka tvärsnitt av hela Einsteins hjärna, skulle ha varit kittlande för en gammal histolog även om det skulle ha tagit flera månader.

I allas förundran och gentemot deras förväntan var varken vikten av hans hjärna eller överskridande antal nervceller som uppmärksammades av forskarna utan överskott av immuncellerna i hjärnan d.v.s. gliaceller (på lat. Lim). Vetskapen om att det är hjärnans immunceller som ligger bakom inflammation i hjärnan vilket ger upphov till neurodegenerativa sjukdomar, är i sig själv en fantastisk kunskap som har öppnat för nya kliniska behandlingar. Dr. Datis Kharrazian är bland de första som ofta refererar till autoimmunitet och inflammation i hjärnan p.g.a. glicellaktivitet. Fortsätt läsa ”Sköna Glia”

Lite motion gagnar hjärnan stort

Motion_Brain

Du behöver inte ens svettas. Bara en enkel promenad varje dag och någon lätt styrketräning ett par gånger varje vecka är vad som krävs för att skydda din kropp —- och din hjärna!

Är inte detta fantastisk?!

For många år sedan i ”Alzheimer’s Association International Conference” i Vancouver presenterades en rad studier om fördelarna med träning som det bästa skyddet mot Alzheimers.

En av studierna hade involverat 120 personer som stillasittande vuxna utan några tecken av demens. Hälften sattes på en daglig promenad grupp och den andra hälften gjorde stretch övningar. Ett år senare volymen på deras hippocampus, hjärnans minnescentrum, mättes med MRI. Promenad gruppen hade vuxit med 2% i volymen. Det är det mest värdefullt med tanke på att hjärnkrympning är ett av kännetecknen för Alzheimers.

Sedan dess har fler och fler forskningsresultat med fördelarna om fysisk träning presenterats. Nu har man enorma bevis om kost och motion och hur vår livsstil kan påverka hjärnhälsan allt från depression till neurodegenerativa tillstånd. Fortsätt läsa ”Lite motion gagnar hjärnan stort”

Få din hjärna i gott skick med en enkel hjärnövning

Den mänskliga hjärnan har ca 100 miljarder nervceller. Förutom nervceller har man även stödjeceller som tillsammans ökar antalet celler i hjärnan oerhört. Varje nervcell i sin tur har kontakt med 1000 tals andra nervceller via synapser, kopplingen mellan två nerver.

Man uppskattar att varje cell kan ha upp till 10 000 synapser från andra nervceller. Men visste ni att vi förlorar omkring 100 000 nervceller per dag? Men detta är inte något att vara orolig för, eftersom det viktigaste är kvaliteten på deras förbindelser och inte deras antal. Genom hjärnans plasticitet som är en av dess viktigaste funktion kan man skapa nya kontakter medan förstärka de befintliga. En enkel hjärnövning som håller vår hjärna i gott skick är positivt tänkande. Det låter kanske alltför enkelt men sanningen är att vår hjärna släpper stresshormoner som skadar nervförbindelserna när vi klagar. Resten kan ni lista ut själva. Med en dålig förbindelse mellan olika hjärndelar, kommer vi bl.a. inte ens klara av de enkla dagliga uppgifterna. Försök tänka positivt i alla läge och umgås med glada och nöjda människor som strålar ut positiv energi. Det minskar inte bara stresshormoner utan ökar även serotoninhalten. Att ha ett gott humör är den bästa övning du kan erbjuda din hjärna.

Nervcell